แห่กัณฑ์หลอน (09 มี.ค. 2563)
โรงเรียนร่วมแห่กัณฑ์หลอน ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด8มีค.63ณ ลานสาเกตนคร
 

ความคิดเห็นของอัลบัม. . .