ผู้ตรวจราชการ (13 ก.พ. 2563)
ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนติดตามการสอนแบบไฮสโคปของสายชั้นอนุบาล
 

ความคิดเห็นของอัลบัม. . .