มอบรางวัลและโล่รางวัล (14 ม.ค. 2563)
นายสุทัศ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับเด็กชายภัทรภูมิ สุกใส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดจัดร้านนิทรรศการ งานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563
 

ความคิดเห็นของอัลบัม. . .