มอบขนมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (14 ม.ค. 2563)
คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดมอบขนมให้กับนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
 

ความคิดเห็นของอัลบัม. . .