พิธีมอบใบเกียรติบัตร (07 ม.ค. 2563)
นายสุทัศน์ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มอบใบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 69 วันที่ 7 มกราคม 2563
 

ความคิดเห็นของอัลบัม. . .